BUITINĖS NUOTEKOS

Valymo įrenginių montavimas, infiltracijos įrengimas, nuotekų siurblinės, kaupimo rezervuarai, riebalų, naftos produktų gaudyklės, kainos, konsultacijos.

Mūsų paslaugos

#valymoirenginiumontavimas #infiltracijosirengimas #nuotekusiurblines #kaupimorezervuarai #riebalunaftosgaudykles

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai iš patikimų rankų – gaminys, pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų, su patikima garantija ir visais reikalaujamais sertifikatais.

Nuotekų valymo įrenginiai (nuotekų valyklos) – statinys arba inžinerinis įrenginys arba technologiškai susietų statinių ir/arba inžinerinių įrenginių kompleksas, nuotekų tvarkymo sistemos dalis, skirta nuotekoms valyti (teršalams iš vandens išimti) bei valymo metu susidarančiam dumblui ar susidarančioms atliekoms (šlamui, smėliui, šiukšlėms, stambiems nešmenims ar pan.) tvarkyti (pirminiam tvarkymui/kaupimui valymo įrenginių teritorijoje).

Nuotekų valymo įrenginių tipas – tipinių nuotekų valymo įrenginių, kurie gali skirtis tiktai pagal dydį ir našumą, bendras pavadinimas ir aprašymas (savybių visuma, aprašanti tipinį nuotekų valymo įrenginį (geometrinė forma, talpų proporcijos, medžiagos, technologinė schema, technologiniai parametrai ir pan.), išskyrus įrenginio dydį ir našumą). Vieno tipo skirtingo dydžio tipinių nuotekų valymo įrenginių technologiniai parametrai (pvz., nuotekų išbuvimo trukmė, filtravimo greitis, aktyvaus dumblo apkrova, hidraulinė apkrova, darbo režimas ir pan.) gali skirtis ne daugiau kaip 20 procentų.

Kai nėra galimybės išvalytų nuotekų išleisti į paviršinio vandens telkinius, naudojami infiltracijos į gruntą įrenginiai. Infiltracijos įrenginiai skirstomi į:

- Infiltracijos šulinius – įrengiami, kai nuotekų debitas neviršija 1 m3/d. Nuotekos, iš dalies išvalytos septike, patenka į plastmasinį arba iš atskirų gelžbetoninių žiedų surinktą šulinį, kuriame įrengtas filtruojantis sluoksnis iš žvyro arba stambios frakcijos smėlio įkrovos. Infiltracijos šulinys įrengiamas be dugno, o apatinė jo dalis yra perforuota visu perimetru. Iš lauko pusės apatinė šulinio dalis užpilama filtruojančiu grunto sluoksniu. Dažniausiai septikas ir infiltracijos šulinys projektuojami greta. Priklausomai nuo nuotekų debito, vietos hidrogeologinių sąlygų ir konstrukcinių sprendimų netoli vienas kito gali būti įrengimai vienas, du ar trys infiltracijos šuliniai. Infiltracijos šulinių eksploatacijos trukmė – 10-15 metų.

- Infiltracijos laukai – naudojami, kai nuotekų debitas neviršija 15 m3/d. Nuotekos, iš dalies išvalytos septike, patenka į paskirstymo siurblinę arba dozavimo kamerą, o iš jos – į perforuotus paskirstymo vamzdžius, kuriais nuotekos paskirstomos virš filtruojančiojo sluoksnio. Infiltracijos laukus rekomenduojama taikyti, kai atstumas tarp gruntinio vandens lygio ir paskirstymo vamzdžių apačios yra ne mažesnis negu 1 m. Virš infiltracijos lauko paviršiniame dirvožemio sluoksnyje gali būti auginami augalai, tarp jų – daržų kultūros. Infiltracijos laukų eksploatacijos trukmė – 10-15 metų.

Nuotekų siurblinės tampa vis labiau populiarios tarp nuosavų namų šeimininkų. Nuotekų siurblinė naudojama kaip tarpinis mazgas prieš išpumpuojant nuotekas į bendro naudojimo kanalizacijos trasą. Siurblių pagalba nuotekos pakeliamos į pagrindinį vamzdį, kuriuo teka iki rezervuaro. Pagrindinė šių įrenginių funkcija – kaip įmanoma greičiau nuotekas pakelti į tokį lygį, kuriame jos bus tinkamai apdorotos, tokiu būdu išvengiant teršalų užsilaikymo ir paplitimo aplinkoje. Nuotekų siurblinės naudojamos buitinių ir lietaus nuotekų kaupimui ir išsiurbimui.

Nuotekų kaupimo rezervuarai, tai sandarios talpyklos, skirtos pavienių gyvenamųjų namų arba jų grupių buitinėms nuotekoms kaupti ir laikyti iki periodiško jų išsiurbimo ir išvežimo toliau valyti arba naudoti. Nuotekų kaupimo rezervuarai gali būti naudojami vasarnamiuose ir kituose sezoniniuose objektuose.

Gali būti įrengimai tik sandarūs nuotekų kaupimo rezervuarai ir tik tais atvejais, kai yra galimybė juos tinkamai eksploatuoti.

Riebalų ir naftos produktų gaudyklės yra specialus įrenginiai, skirti kontroliuoti ir valdyti riebalų ir naftos produktų išsiliejimą ir nutekėjimą. Šios gaudyklės yra naudojamos daugelyje pramonės sričių, tokių kaip naftos ir dujų pramonė, chemijos pramonė, maisto pramonė ir kt.

Riebalų ir naftos produktų gaudyklės yra būtinos siekiant išvengti aplinkos taršos ir užkirsti kelią kenksmingų medžiagų patekimui į vandens telkinius ar dirvožemį. Šios gaudyklės veikia kaip barjeras, kuris sugeria išsiliejusias medžiagas ir apsaugo aplinką nuo jų poveikio.

Gaudyklės gali būti įvairių formų ir dydžių, priklausomai nuo jų naudojimo srities ir poreikių. Jos gali būti pastatytos ant žemės arba vandens paviršiaus, o kai kurios gaudyklės yra montuojamos tiesiai ant pramoninių įrenginių.

Riebalų ir naftos produktų gaudyklės yra svarbios priemonės, padedančios išlaikyti aplinką švarią ir saugią. Jų naudojimas yra būtinas siekiant užtikrinti tvarų ir atsakingą pramonės veiklą.

Vandens ekspertai, UAB

Turite klausimų? Susisiekite

 Dirbame: Vilniuje., Kaune, Utenoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Elektrėnuose, Molėtuose, Varėnoje ir jų rajonuose.